Kritičke radionice su jedan od najvažnijih elemenata metodologije koju koristimo u Fabrici Fotografa. Polaznici se okupe u grupama, svako donese svoje fotografije pa ih zajedno gledamo i analiziramo. Tako na praktičnim primerima ukazujemo na greške i dajemo sugestije kako da se isprave da bi fotografija bila bolja, ali razvijamo i samokritiku, kako bi polaznici i samostalno mogli da prepoznaju koja je fotografija dobra, a koja treba da se unapredi.

 

Kako kritičke radionice utiču na polaznike da prave bolje fotografije?

 

Mi u Fabrici Fotografa smatramo da je iskustveno učenje (iliti učenje na greškama) najefikasniji način učenja. Da bi nastala jedna fotografija nije dovoljno samo da „škljocnete“, već je potrebno da uradite niz radnji – da podesite parametre na aparatu, da se vi kao fotograf postavite na odgovarajuće mesto da biste „uhvatili“ ugao i dobili željeni kadar, a pre svega toga treba da znate šta ustvari želite da predstavite tom fotografijom i za koju svrhu je pravite. Tokom analiziranja fotografija na kritičkim radionicama bavimo se svim ovim segmentima i tom prilikom kao primere koristimo fotografije polaznika koje su sami napravili u situacijama koje ssu doživeli svim čulima. Samim tim je i lakše vratiti se u trenutak nastanka svake fotografije i ponovo ga doživeti, ali sa dobrim i konkretnim savetima šta je potrebno uraditi da fotografija bude bolja.

 

Kritičke radionice kao deo kurseva fotografije

 

Kritičke radionice su sastavni i neizostavni deo svakog od kurseva fotografije u Fabrici Fotografa – i osnovnog i naprednog, i grupnih kurseva i individualnih, i kurseva koji se održavaju uživo, ali i onih gde komuniciramo preko interneta. Komunikacija između predavača i polaznika je uvek dvosmerna i pitanja polaznika su uvek dobro došla.

 

Otvorene kritičke radionice

 

Pored toga što se održavaju tokom kurseva, imamo i „Otvorene“ kritičke radionice, koje se održavaju dva puta nedeljno – jednom uživo u Fabrici Fotografa, a drugi termin je online. Ideja otvorenih kritičkih radionica je da omogućimo svim ljudima koji su završili kurseve fotografije, bilo u Fabrici Fotografa ili nekoj drugoj školi, da pokažu svoje fotografije i dobiju povratne informacije o njima i smernice za dalji razvoj. Za otvorene kritičke radionice se mogu prijaviti i ljudi koji su fotografske veštine sticali sami – rado ćemo uraditi analizu svačijih fotografija i dati savete šta i kako je potrebno unaprediti.

Dakle, na otvorene kritičke radionice mogu da dođu svi koji žele da naštimuju svoj pogled kroz objektiv, da usavrše formu svojih foto-projekata na kojima rade ili da jednostavno nauče više o oblasti fotografije koja ih najviše interesuje.

 

 

SAZNAJ VIŠE