Fotografija

Foto team building i timske radionice

Opis kursa

Provereno znamo da, kad se učenje o fotografiji odvija u vidu takmičenja i zanimljivih zadataka, kroz jačanje timskog duha i na zabavan način, postignuti efekti su višestruki. Pored dobre zabave i opuštanja, na radionicama koje su skrojene potrebama određenog tima, bavimo se onime što smo prethodno zajedno utvrdili da su potrebe tog tima.

Kontaktirajte nas kako bismo napravili ponudu skrojenu baš za vas!

Kome je namenjen ovaj kurs?

Radionice i timske aktivnosti namenjene su firmama koje svoje timove žele da obuče osnovama fotografije, u neformalnoj i opuštenoj atmosferi.

Trajanje kursa

Radionice se kreiraju shodno potrebama tima, pa od njih zavisi i trajanje.

Predavači

  • Aleksandra Popović

    Aleksandra je osnivač Fabrike Fotografa i glavni predavač na kursevima fotografije. Ima zvanje docenta fotografije, i pored Fabrike Fotografa predaje i na Novoj Akademiji Umetnosti na katedri za fotografiju.

Foto team building i timske radionice

Fotografija

RSD

prijavi me!