Osnovni kurs fotografije Beograd – 19. novembar 2022.