Fotografija

Osnovni kurs fotografije u Novom Sadu

Opis kursa

Na ovom kursu primenjujemo našu dobro poznatu metodologiju, gde polaznici kroz praksu i fotografisanje stiču veštine potrebne da naprave dobru fotografiju, ali i oblikuju svoju kreativnost.

U prvom delu kursa se uče osnovne tehnike fotografisanja – počevši od toga kako se ispravno drži fotoaparat, do parametara koji se koriste da bi se došlo do tehnički dobre fotografije – merenje svetla, blenda, brzina okidača, ISO, balans bele boje (white balance). Tek nakon savladavanja osnovnih tehnika može se reći da je polaznik naučio da kontroliše aparat (umesto da aparat kontroliše njega), i započinje se sa učenjem kadra i kompozicije, čime se program ovog kursa zaokružuje u celinu.

Kurs je sastavljen iz praktičnih časova, gde fotografišemo, i kritičkih radionica, gde zajedno sa celom grupom na velikom ekranu gledamo i analiziramo fotografije koje smo napravili tokom praktičnih časova, ukazujemo na one dobre, ali i na one pogrešne elemente fotografija i učimo kako da se isprave. Na ovaj način tokom kursa pomažemo polaznicima da pre svega razumeju fotografiju u tehničkom i estetskom smislu, ali i da razviju samokritiku kako bi i sami mogli da nastave da vežbaju i usavršavaju se kroz praksu i nakon što završe kurs.

Kome je namenjen ovaj kurs?

Kurs je prevashodno namenjen početnicima, ali i ljudima koji su imali susreta sa fotografijom (koje su stekli samostalno ili kroz druge kurseve i tutorijale) i treba im pomoć da to znanje sistematizuju i poslože u čvrstu osnovu za dalji razvoj svojih veština u oblasti fotografije.

Za pohađanje kursa je neophodno posedovanje DSLR fotoaparata ili drugog aprata koji ima mogućnost manuelnih podešavanja.

Ukoliko ne posedujete ovakav fotoaparat, postoji opcija da koristite naš fotoaparat tokom kursa uz doplatu od 1.500 dinara.

Trajanje kursa

Kurs traje pet nedelja, a časovi se održavaju dva puta nedeljno (nedeljom i ponedeljkom) i traju po dva sata.

Kurs se održava u prostorijama škole stranih jezika Vintage School, na adresi Lasla Gala 28 u Novom Sadu, a sledeći kurs će se održati na jesen.

 

Predavači

  • Aleksandra Popović

    Aleksandra je osnivač Fabrike Fotografa i glavni predavač na kursevima fotografije. Ima zvanje docenta fotografije, i pored Fabrike Fotografa predaje i na Novoj Akademiji Umetnosti na katedri za fotografiju.

Osnovni kurs - Novi Sad

Fotografija

RSD

11.900

prijavi me!