Naša fabrikantkinja, učesnica internacionalnog projekta Youth can change the future

Zadovoljstvo nam je da objavimo da je naša Dijana Žugić bila učesnica  projekta Youth can change the future, funded by RYCO.  Dvadeset učesnika iz Albanije, Crne Gore, Srbije i sa Kosova je tokom sedamnaest dana posetilo Vrenje, Vlasinsko jezero, Prištinu, Skadar i Bar i radilo na razvijanju interkulturalnog dijaloga, razbijanju stereotipa i predrasuda i prisustvovalo časovima srpskog i albanskog jezika. Dijana je svoj pogled na ovaj značajni regionalni projekat dala kroz objektiv. Njene fotografije Albanije bile su predstavljene na grupnoj izložbi Fabrike Fotografa u galeriji UK Parobrod tokom oktobra meseca.

Objavljeno: 07/11/2018

Ključne reči: ,